AICashing
การจัดการกฎทางธุรกิจ
 • การจัดการหน่วยธุรกิจ
  เว็ปไซต์/ร้านค้า/สาขา/ATM/ศูนย์เงินสด ทั้งหมดที่มีความต้องการบริการ สามารถจัดการเป็นหนึ่งเดียวกันบนระบบได้
 • การจัดการข้อมูลพื้นฐานของ ATM กับสาขาธนาคาร
  การสร้างคำสั่ง CIT คุณจำเป็นต้องมีสาขาธนาคาร, ศูนย์เงินสด เป็นข้อมูลพื้นฐาน ถึงกระนั้นสำหรับสร้างงานเติมเงิน ATM หรือคำสั่ง FLM/SLM/PM คุณต้องมีฐานข้อมูลขั้นพื้นฐานของ ATM ตัวอย่างเช่น: ประเภทเครื่อง ATM, ประเภทกล่อง, ตำแหน่งภูมิภาค, เวลาเปิดทำการ, รายการข้อมูลความผิดพลาด
 • การจัดการกับผู้ใช้งาน
  ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียน ข้อกำหนดบริการในระบบได้ โดยหลังจากการอนุมัติ และยืนยันจากหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องแล้ว ระบบจะส่งคำสั่งไปให้ผู้ที่ให้บริการโดยอัตโนมัติ
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  การจัดการแบบรวบรวมความสัมพันธ์ซึ่งรวมสัญญากับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันรวมเป็นหนึ่งเดียว กฎการบริการแบบเฉพาะเจาะจงจะสามารถถูกกำหนดไว้ในความสัมพันธ์ โดยตามข้อกำหนดการบริการ , ประเภทบริการ, สถานที่, ความถี่และจำนวนเงินที่อยู่ภายใต้กฎ ซึ่งเหล่านี้ระบบสามารถสร้างคำสั่งให้ได้โดยอัตโนมัติ และส่งไปให้ผู้บริการได้โดยไม่ต้องอนุมัติ
 • การกำหนดการอนุมัติแบบยืดหยุ่น
  ลูกค้าสามารถกำหนดการอนุมัติที่แตกต่างกันตามประเภทการให้บริการได้
 • รายงานสรุปค่าบริการ
  สำหรับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันตามคำสั่งบริการในประเภทต่างๆ รวมถึงผลลัพท์ SLA รายงานสรุปค่าบริการจะถูกสร้างให้โดยอัตโนมัติ
แอปพลิเคชั่นเทคโนโลยี Blockchain

ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร ในการใช้งานระบบแบบดั้งเดิม นอกเหนือจากธนาคารเอง รวมถึงลูกค้าและสาขาของธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเครดิตของผู้ประกอบการไม่สามารถถ่ายโอนและแชร์ข้อมูลประสิทธิภาพการทำธุรกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และการให้บริการประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ

 • Blockchain รองรับ Hyperledger Fabric(1.4 LTS) ภายใต้ Linux โดยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นของ Blockchain จะเป็นระบบ Swap cash ระหว่างธนาคารและลูกค้ารายย่อย

 • เป้าหมายแรกในการทำงานเพื่อลดความซับซ้อนในการแลกเปลี่ยนเชื่อมต่อธนาคารด้วยบริการแลกเปลี่ยนทางการเงินเดียวกัน(Swap Cash) สามารถตรวจสอบข้อมูลบนแพลตฟอร์ม blockchain สามารถขจัดความเสี่ยงในการเรียกคืน และเพิ่มความปลอดภัยและความถูกต้อง

 • สัญญาสมาร์ท Blockchain ช่วยให้การชำระบัญชีอัตโนมัติช่วยเร่งประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและการไหลของเงินทุน

การจัดการคำสั่งแบบครบวงจร
  • การสร้างคำสั่ง

   ลูกค้าสามารถสร้างคำสั่งงานหลักของงาน CIT ในขณะที่ธนาคารยังสามารถสร้างคำสั่งงานเติม ATM, FLM/SLM/PM

   การขนส่งเงิน

   เงินคัดนับ

   เติมตู้ ATM

   Swap Cash

  • การอนุมัติคำสั่ง

   หลังจากการกระบวนการอนุมัติและการยืนยันจากหัวหน้างาน คำสั่งที่สร้างขึ้นมานั้นจากถูกส่งไปให้ผู้ที่ให้บริการ

   เรียกกลับ

   ย้อนกลับ

   อนุมัติ

  • การติดตามคำสั่ง

   ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้อง จะเห็นเพียงการดำเนินการอนุมัติของคำสั่งรวมถึงยังดูข้อมูลสถานะของคำสั่งแบบปัจจุบันได้อีกด้วย หลังจากที่คำสั่งได้ส่งให้ผู้ที่ให้บริการ ตัวอย่าง เช่น การเตรียมคำสั่ง, การออกเดินทาง, การเริ่มต้นการดำเนินงาน, เสร็จสิ้นการดำเนินการ, การกระทบยอด และอื่นๆ

   เตรียมคำสั่ง

   การออกเดินทาง

   การปฎิบัติการ

   การกระทบยอด

  • การประมวลคำสั่งภายใต้กรณีพิเศษ

   ระบบยังสนับสนุนการดำเนินงานแบบพิเศษ เช่น ถ้าคำสั่งต้องถูกยกเลิกหรือแก้ไขด้วยเหตุผลที่พิเศษ

   แก้ไขคำสั่ง

   ยกเลิกคำสั่ง

   เปลี่ยนรถ/พนักงาน

   คำสั่งชั่วคราว

  • สถิติคำสั่ง

   ผู้ใช้สามารถที่จะนับงานที่เสร็จสมบูรณ์ และการกระจายคำสั่งประเภทต่างๆที่แตกต่างกันได้

   จำนวนคำสั่ง

   ประเภทคำสั่ง

   จำนวนคำสั่งที่สำเร็จ

  ลงทะเบียนข้อมูลของคุณได้ในทันที
  เริ่มต้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ×

  1313