AIOperating
ธุรกิจอะไรที่ใช้กับ?
 • ศูนย์เงินสด
  • รายงานเงินสดคงคลัง

  • เงินฝาก / เงินเบิก

  • ธนาคารกลาง

  • แลกเปลี่ยนเงิน/แลกเงิน

  • เงินต่างประเทศ

  • การพยากรณ์เงินสด

  • การทำลายธนบัตร

 • เอทีเอ็ม
  • เงินเติมตู้เอทีเอ็ม

  • PM/FLM/SLM

  • หน้าต่างโชว์ข้อมูล/ทำความสะอาดตู้เอทีเอ็ม

  • ตรวจนับเงินสด/รายงานการตรวจนับ

  • บริการหลังการขาย

  • การพยากรณ์วิเคราะห์เงินสด

 • การขนส่งเงินสดและทรัพย์สิน
  • รับ/ส่ง เงินสดและทรัพย์สิน

  • การประมวลผลเงินสด

  • เงินแลก

  • การวางแผนเส้นทางอัตโนมัติ

 • 1.การสร้างคำสั่ง

  ผู้ใช้สามารถสร้างคำสั่งทีละคำสั่งด้วยตนเอง หรือโดยการอัพโหลดคำสั่ง หรือส่งจาก AICashing

 • 2. การเตรียมการดำเนินงานของคำสั่ง

  คำสั่งซื้อจากถูกส่งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เช่น ศูนย์เงินสดจะจัดเตรียมเงิน ส่วนฝ่ายปฏิบัติการจะจัดเตรียมพนักงาน, ยานพาหนะ, อุปกรณ์ และจะจัดทำแผนปฏิบัติงานตามคำสั่ง

 • 3. การดำเนินงานตามคำสั่ง

  PDA จัดการกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดของคำสั่งอย่างราบรื่น: การผูกเชื่อมต่อกับยานพาหนะ, การระบุผู้สั่งงาน, การรับทรัพย์สินจากห้องนิรภัย, การติดตามการขนส่ง, การยืนยันตัวตนกับลูกค้า, การส่งมอบทรัพย์สิน, การนำทรัพย์สินส่งคืนคลัง

 • 4. เงินคัดนับและการกระทบยอด

  การลงทะเบียนบันทึกเงินสดและทรัพย์สินคงคลัง หรือการได้ผลลัพท์ของการกระทบยอดคงคลังโดยอัตโนมัติจากเครื่องนับ, โดยผลการกระทบยอดและรายงานที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นจากระบบโดยอัตโนมัติ

● ฟังก์ชันการดำเนินงานและการบริหารจัดการศูนย์เงินสดที่ครบถ้วน
● แสดงยอดคงเหลือและแสดงข้อมูลกระทบยอดธนบัตรโดยอัตโนมัติ จากคำสั่ง การคัดนับ การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุเงิน การนำเงินออก และการทำลายธนบัตร
● ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการควบคุมกระบวนการการทำลายธนบัตรทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

● การพยากรณ์ระยะเวลาเงินคงคลังที่เหลือสำหรับการเบิกจ่าย และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อป้องกันเงินคงคลังไม่เพียงพอ
● การพยากรณ์เงินคงคลังที่จะเกินมูลค่าสูงสุดหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รองรับทั้งมูลค่ารวม และการแบ่งตามชนิดราคา โดยคำนวณจากประวัติการเบิก/ฝาก

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เงินสดอาจจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่กักกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน (สามารถกำหนดระยะเวลาได้) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ระบบสามารถรองรับการใช้หลักการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) เพื่อจัดการและติดตามเงินคงคลังสำหรับการเบิกจ่าย

รองรับการแลกเปลี่ยนเงินสด(Swap Cash) ระหว่างธนาคาร โดยการตรวจสอบมูลค่าเพื่อจับคู่ธนาคารที่มีความต้องการแลกเปลี่ยนเงินสดภายใต้ศูนย์เงินสดเดียวกัน และคำนวณมูลค่าเงินเข้า/เงินออกสุทธิของศูนย์เงินสดแต่ละธนาคารรายวันโดยอัตโนมัติ โดยธนาคารสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินผ่านระบบได้โดยตรง

วิเคราะห์ความต้องการเงินสดร่วมกับวิเคราะห์ตามกลยุทธ์ที่กำหนดและสามารถคาดการณ์สถานการณ์เงินคงคลังที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดได้ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ การเกิดโรคระบาด หรือช่วงเทศกาลที่มีความต้องการมากกว่าปกติ ซึ่งระบบมีข้อเสนอแนะและฟังก์ชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินคงคลัง เช่น การปรับปรุง/แก้ไขออร์เดอร์ หรือการกำหนดเวลาจัดส่ง/ขนส่งใหม่

อัตโนมัติ - การวางแผนสร้างเส้นทาง
 • การวางแผนสร้างเส้นทางโดยอัตโนมัติด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

  การผสานกับเวลาทำการ, ที่ตั้ง, ข้อกำหนด SLA และทรัพยากรข้อกำหนดของผู้ให้บริการ ระบบจะคำนวณและแจกจ่ายคำสั่งไปยังเส้นทางต่างๆที่แตกต่างกันตามโมเดล ปัญญาประดิษฐ์ “กฎการบริการและข้อมูลทางธุรกิจ”

 • การคาดการณ์การดำเนินงาน

  ระบบจะคิดคำนวณทำนายค่าใช้จ่ายของการดำเนินการของคำสั่งทั้งหมดในวันที่ถูกกำหนด, เวลาทำงาน, ระยะทางขับรถของแต่ละเส้นทาง, ลำดับการดำเนินงานของคำสั่ง และระยะเวลาที่คาดว่าจะถึง ฯลฯ

 • การปรับเปลี่ยนเส้นทางที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย

  ด้วยรูปแบบการทำงานหลายหน้าต่างรวมกับแผนที่ ทำให้ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม,ลบ, ปรับเปลี่ยนลำดับคำสั่งในเส้นทางได้ตลอดเวลา หรือโอนคำสั่งระหว่างเส้นทางที่แตกต่างกันได้

AIOperating · คุณลักษณะ

การบริการทั่วไปแบบบูรณาการ และการจัดการเงินสดให้การดำเนินงานอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

  งานที่เสร็จสมบูรณ์และรวดเร็ว แม่นยำ ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างมากหากทำด้วยวิธีการแบบปกติดั้งเดิม ตัวอย่าง เช่น ทรัพย์สินคงคลังรายวัน, เงินสดและการระทบยอดทรัพย์สินคงคลัง, รายงานการดำเนินงาน ฯลฯ

 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน

  ระบบจะวางแผนการสร้างเส้นทางอย่างชาญฉลาดด้วยราคาที่ดีที่สุด, ระยะทางที่ดีที่สุด หรือเวลาที่ดีที่สุด ตามใบสั่งงานของบริการในวันที่จะมาถึง

 • เพิ่มความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง

  ปรับกระบวนการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมความเสี่ยง

ลงทะเบียนข้อมูลของคุณได้ในทันที
เริ่มต้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

×

1313